ترتی تو
کشور تولید کننده: امریکا
سال تاسیس: 1995
درسال 1995 شرکت THIRTY TWO توسط گروهی از اسنوبرد بازان با هدف تولید بهترین اسنوبردهای دارای قابلیت بهترین اجرا با قدرت مانور بالا تاسیس که موفق به نیل به اهداف تعین شده گردید .
امروزه محصولات این شرکت اعم از پوشاک ، پاپوش ولوازم جانبی را میتوان در سراسرجهان درسامانه های اسنوبرد دید که ازسوی قهرمانان این رشته که به کیفیت اهمیت میدهند مورد حمایت واقع شده است .
دراین راستا شرکت ترتی توبمنظوردستیابی به تکنولوژی برتربمنظور ارتقای کیفیت برترلوازمات اسنوبردینگ سازگاربا محیط زیست نمود که این نوآوریها زمینه افزایش لذت ونیزایمنی درزمان استفاده درپیست برای استفاده کننده را فراهم نمود .
جدیدترین محصولات
 • CupSports.com,کاپ اسپورت,JAYCOBS INSULATOR SHIRT
  JAYCOBS INSULATOR SHIRT
 • CupSports.com,کاپ اسپورت,THIRTYCREW FLEECE
  THIRTYCREW FLEECE
 • CupSports.com,کاپ اسپورت,MYDER HOODED JACKET
  MYDER HOODED JACKET
 • CupSports.com,کاپ اسپورت,REST STOP PRINTED
  REST STOP PRINTED
 • CupSports.com,کاپ اسپورت,JAYCOBS INSULATOR SHIRT
  JAYCOBS INSULATOR SHIRT
 • CupSports.com,کاپ اسپورت,METCALF INSULATOR JACKET
  METCALF INSULATOR JACKET
 • CupSports.com,کاپ اسپورت,QUARTZ ZIP FLEECE
  QUARTZ ZIP FLEECE
 • CupSports.com,کاپ اسپورت,STAMPED ZIP FLEECE
  STAMPED ZIP FLEECE
 • CupSports.com,کاپ اسپورت,REST STOP WOVEN
  REST STOP WOVEN
پيام

پيام