دی سی
کشور تولید کننده: امریکا
سال تاسیس: 1994
شرکت DC# امریکا فعال درامرتولید کفشهای اسکیت بوت اسنوبرد ، تخته اسنوبرد وپوشاک که دارای کیفیت ودوام عالی فراترازانتظار تمامی ورزشکاران حرفه ای که موجب حیرت آنان شده میباشد .
روند روبه رشد برند DC همچنان ادامه داشته وموفقیتهای قبلی وگسترش این برند مارا ازارزشهای حقیقی و دنیای این رشته جدا نکرده است .
برند DC همچنان برند جهانی بوده ودردنیای ورزشهای هیجانی حضورچشمگیری داشته که بخش عمده ای ازآن تعهداتش به تیمها است که با استفاده به آن افتخارو انرا پشتیبانی نموده که این امر منجربه شناخت بیشتراین برند شده است.
جدیدترین محصولات
 • CupSports.com,کاپ اسپورت,MINIMAL CREW M OTLR
  MINIMAL CREW M OTLR
 • CupSports.com,کاپ اسپورت,WORKER SLIM CHI M NDPT
  WORKER SLIM CHI M NDPT
 • CupSports.com,کاپ اسپورت,SKINNY SLIM M NDPT
  SKINNY SLIM M NDPT
 • CupSports.com,کاپ اسپورت,COLOUR SLIM JEA M PANT
  COLOUR SLIM JEA M PANT
 • CupSports.com,کاپ اسپورت,KALIS CHINOS M NDPT
  KALIS CHINOS M NDPT
 • CupSports.com,کاپ اسپورت,CHINOOK 5 BELT
  CHINOOK 5 BELT
 • CupSports.com,کاپ اسپورت,DC STAR LOGO BELT
  DC STAR LOGO BELT
 • CupSports.com,کاپ اسپورت,TRASE TX SE J SHOE
  TRASE TX SE J SHOE
 • CupSports.com,کاپ اسپورت,TRASE TX J SHOE
  TRASE TX J SHOE
 • CupSports.com,کاپ اسپورت,TRASE TX J SHOE
  TRASE TX J SHOE
 • CupSports.com,کاپ اسپورت,TRASE SP J SHOE
  TRASE SP J SHOE
 • CupSports.com,کاپ اسپورت,TRASE S M SHOE
  TRASE S M SHOE
پيام

پيام