کاپیتا
کشور تولید کننده: ایتالیا
سال تاسیس: 2000
اسنوبردینگ فعالیتی به واقع شگفت انگیز است. و این چیزی است که ما بدان عشق میورزیم و میخواهیم که برای نسل های آینده حفظ شود. در شرکت CAPITA ما مسیری را انتخاب کردیم تا توانایی هایمان به چالش کشیده شود. انتخاب کردیم تا تمرکز کنیم روی آنچیزی که برای پیشرفت داریم. ما آموختیم که هیچ چیز غیر ممکن نیست. ما شما را دعوت میکنیم تا به ما ملحق شوید تا رویاپردازی کنیم و فتح کنیم، در قالب فرهنگ انرژی مثبت.
جدیدترین محصولات
اطلاعاتی یافت نشد !
پيام

پيام